Privacy statement

www.carryvandelft.nl, gevestigd aan Roerdomplaan 49 2261 AW Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
carryvandelft@planet.nl

Roerdomplaan 49
2261 AW Leidschendam
+3170 4065774

C. van Delft is de Functionaris Gegevensbescherming van www.carryvandelft.nl  Zij is te bereiken via carryvandelft@planet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

www.carryvandelft.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

www.carryvandelft.nl verwerkt geen persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

www.carryvandelft.nl gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

www.carryvandelft.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

www.carryvandelft.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

www.carryvandelft.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Niet van toepassing.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

www.carryvandelft.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via carryvandelft@planet.nl

Scroll naar boven